Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Przedsiębiorczość - Edukacja
2011, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji Zbigniew Zioło s. 10-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inwestycje zagraniczne we Francji w dobie globalizacji Sławomir Dorocki s. 24-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Otoczenie a przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Aneta Oniszczuk-Jastrząbek s. 42-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany w przedsiębiorstwie wobec procesu globalizacji Tomasz Gutowski s. 58-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wiekiem jako strategia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie globalizacji Paweł Czapliński s. 73-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja a ryzyko bankructwa przedsiębiorstw Andrzej Tokarski s. 82-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji Magdalena Kochmańska s. 90-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie łańcucha wartości innowacji firm MŚP w warunkach globalizacji Danuta Janczewska s. 103-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie się Grupy Samsung w warunkach globalizacji Wioletta Kilar s. 116-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces kształtowania się korporacji ponadnarodowej Google Marta Boguś s. 128-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej Wioletta Nogaj s. 146-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Warsztaty samochodowe w warunkach globalizacji Jerzy Janczewski Mirosław Włodarczyk s. 159-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja a wykluczenie społeczne : etyczna i kulturowa geneza procesu marginalizacji Tomasz Tadeusz Brzoz s. 173-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing terytorialny jako forma działań przedsiębiorczych samorządów terytorialnych w Polsce Małgorzata Zdon-Korzeniowska s. 188-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przedsiębiorczości władz i mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój w aktywizacji gospodarczej regionu Agnieszka Kłos s. 197-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość miejska – lokalne programy rewitalizacji instrumentami odnowy miast Nina Grad s. 207-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategiczne kierunki kształtowania Kielc jako potencjalnej metropolii Patrycja Majcher s. 225-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w procesie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w Polsce Maciej Tokarski s. 236-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rachunkowość kreatywna – ukryty program edukacyjny Grażyna Voss s. 249-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena wykorzystania środków finansowych w ramach programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Halina Pawlak s. 255-263
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sektor MŚP jako potencjalny odbiorca Funduszu Rozwoju Lokalnego Eksportu na przykładzie województwa podkarpackiego Paweł Czapliński s. 264-287
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundusze pożyczkowe w finansowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP na przykładzie Funduszu Mikro Sp. z o.o. oddział w Tarnobrzegu Agnieszka Buś-Bidas s. 285-294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola edukacji w procesach globalizacji Monika Borowiec s. 296-307
  Zacytuj
 • Udostępnij
Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Sławomir Dorocki Wioletta Kilar Tomasz Rachwał s. 308-320
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji Monika Borowiec Tomasz Rachwał s. 321-332
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji Wiktor Osuch s. 333-346
  Zacytuj
 • Udostępnij
Studia w zakresie turystyki na tle szkolnictwa wyższego w kraju Szymon Biały Zbigiew Długosz s. 346-360
  Zacytuj
 • Udostępnij
Terytorialne pochodzenie kandydatów na studia z turystyki i rekreacji w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Roman Malarz s. 361-369
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie bielskiego ośrodka akademickiego w warunkach globalizacji Alina Haczek s. 370-382
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces globalizacji : ocena pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji przez młodych Polaków Krystian Sowislok s. 383-390
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szkolenie kierowców w warunkach globalizacji Zbigniew Ożdżyński s. 391-402
  Zacytuj
 • Udostępnij