Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przedsiębiorczość - Edukacja
2013, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego Zbigniew Zioło s. 10-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego Monika Borowiec s. 32-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawno-administracyjne bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle opinii przedsiębiorców oraz raportów Doing Business Piotr Możyłowski s. 48-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ulgi podatkowe jako czynnik wspierający podmioty gospodarcze w okresie dekoniunktury rynkowej Paweł Marek Woroniecki s. 62-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania wybranych instytucji publicznych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce Sławomir Dorocki Agnieszka Świętek s. 85-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce Wojciech Sadkowski s. 93-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania organizacyjne mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu Danuta Janczewska s. 112-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instytucje ekonomii społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego : na przykładzie podmiotów w województwie śląskim Sabina Sanetra-Półgrabi s. 123-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój przemysłu turystycznego departamentów Francji zamorskiej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 136-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne na przykładzie muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera Kamila Ziółkowska-Weiss s. 162-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego Sławomir Dorocki Anna Irena Szymańska Małgorzata Zdon-Korzeniowska s. 175-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie logistyką zwrotną w usługach motoryzacyjnych Jerzy Janczewski Mirosław Włodarczyk s. 185-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Odnowa bielskiej starówki w opinii mieszkańców Jadwiga Gałka Nina Grad s. 204-213
  Zacytuj
 • Udostępnij
Technologia tanich domów energooszczędnych jako odpowiedź na kryzys w budownictwie mieszkaniowym Monika Płaziak s. 214-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu gospodarczego Piotr L. Wilczyński s. 227-244
  Zacytuj
 • Udostępnij
Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych Krzysztof Wach s. 246-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Status przedsiębiorczości w warunkach kryzysu edukacji Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 258-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych Wioletta Kilar Sławomir Kurek Tomasz Rachwał s. 273-288
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola systemu poradnictwa zawodowego w edukacji i tworzeniu inicjatyw klastrowych w systemie oświaty na przykładzie miast: Zabrza, Gliwic i Rybnika Agata Pradela s. 289-301
  Zacytuj
 • Udostępnij
Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu Danuta Piróg s. 302-316
  Zacytuj
 • Udostępnij