Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Historia Slavorum Occidentis
2012, Tom 1(2)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Dobosz s. 7
Projekt źródłoznawstwa według Brygidy Kürbis Edward Skibiński s. 11-21
Wokół warsztatu średniowiecznego dziejopisa – uwagi na marginesie badań nad „Kroniką świata” Mariana Szkota Wojciech Baran-Kozłowski s. 22-36
Svědectví z první ruky? Nad „pramennou hodnotou” nejstarších vojtěšských legend David Kalhous s. 37-58
Źródła pisane o architekturze i sztuce w państwie pierwszych Piastów Leszek Wetesko s. 59-71
Pamětní zápisy (akty) v českých zemích od konce 10. do konce 13. Století Marie Bláhová s. 72-84
Średniowieczny kronikarz wobec tradycji oralnej – walka Luczan z Czechami w „Kronice Czechów” Kosmasa Edward Skibiński s. 85-93
Święty Wojciech wraca do Pragi – relacja Kosmasa o przeniesieniu relikwii świętego biskupa Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska s. 94-103
Postać Bolesława II Przemyślidy (+999) w narracji Kosmasa. Książę Pobożny? Joanna A. Sobiesiak s. 104-117
Styl „Księgi henrykowskiej” Marek Cetwiński s. 118-125
Rukopis Mater Verborum jako problém paleografický, kodikologický i uměleckohistorický Pavel Brodský s. 126-132
Písmo úredních písemností v tepelském klášteře na sklonku středověku Hana Pátková s. 133-142
Novoměstský písař Prokop Kateřina Jíšová s. 143-150
Stosunek Wielkiej Brytanii do Polski – od konferencji pokojowej w Paryżu do uznania wschodnich granic Rzeczypospolitej 1919–1923 Krzysztof Kania s. 151-165
"Pomiędzy Rosją a Niemcami : konflikt górnośląski w raportach Konsulatu Czechosłowackiego w Opolu 1920–1922", Piotr Pałys, Racibórz 2011 : [recenzja] Dariusz Dąbrowski Piotr Pałys (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Rozpačité spojenectví : Československo-polské vztahy v letech 1945–1949", Jiří Friedl, Zdeněk Jirásek, Praga 2008 : [recenzja] Andrzej Małkiewicz Jiří Friedl (aut. dzieła rec.) Zdeněk Jirásek (aut. dzieła rec.) s. 171-175
"Warszawa – Praga 1948–1968 : od nakazanej przyjaźni do kryzysu", Anna Szczepańska, Szczecin 2011 : [recenzja] Jindřich Dejmek Anna Szczepańska (aut. dzieła rec.) s. 176-180
Wykaz skrótów s. 181-182
Informacja dla autorów s. 183-185
Informace pro autory s. 186-188