Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Historia Slavorum Occidentis
2017, Tom 2(13)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akt 5 listopada a umiędzynarodowienie sprawy polskiej podczas Wielkiej Wojny : Uwagi historyka dyplomacji Marek Kornat s. 11-28
Prusy, Rzesza i Mitteleuropa : Wokół niemieckiego tła Aktu 5 listopada 1916 r. Grzegorz Kucharczyk s. 29-41
Zabór pruski wobec Aktu 5 listopada Rafał Łysoń s. 42-56
Prasa rosyjska wobec Aktu 5 listopada 1916 r. Dariusz Tarasiuk s. 57-69
Polacy w Rosji wobec Aktu 5 listopada 1916 r. Mariusz Korzeniowski s. 70-84
„Trochę za późno i za mało ale coś jest” : Polacy w Galicji wobec Aktu 5 listopada 1916 r. Damian Szymczak s. 85-101
Sprawa polska do Aktu 5 listopada w ocenie Stanisława Koźmiana Mariusz Menz s. 102-116
„Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów”, Andrzej Pleszczyński, Lublin 2016 : [recenzja] Jakub Wojtczak Andrzej Pleszczyński (aut. dzieła rec.) s. 119-121
«Родоводи волинської шляхти XVI – першої половини XVII ст. (реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела)», Ірина Ворончук, Київ 2009 : [recenzja] Konrad Rzemieniecki Ірина Ворончук (aut. dzieła rec.) s. 122-129
„Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu“, Jan Zelenka, Praha 2016 : [recenzja] David Kalhous Jan Zelenka (aut. dzieła rec.) s. 130-134
Wydarzenie w konteście polsko-czeskich kontaktów naukowych : I Kongres Czechoznawstwa Polskiego – „Od Szczecina do Cieszyna”, jesień 2016 r. Roman Baron s. 137-143
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Stretnutie mladých historikov VI.: Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie?“, Košice, 12 października 2016 r. Robert T. Tomczak s. 144-147
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt.„Transdyscyplinarne badania nad śląskim dziedzictwem kulturowym. Świadectwa ducha czasów – nekropolie i pochówki Piastów Śląskich”, 24 września 2016 r. Jakub Wojtczak s. 148-149
Wykaz skrótów s. 151-153
Informacja dla autorów s. 154-157