Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Historia Slavorum Occidentis
2014, Tom 2(7)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Dobosz s. 7-8
Úvodní Józef Dobosz s. 9-10
Opowieść Kosmasa o Pięciu Braciach Męczennikach i jej potencjalne źródła – krótki przyczynek do dyskusji Marzena Matla s. 13-38
Rękopis Digestum vetus ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN Wojciech Baran-Kozłowski s. 39-62
Refleksje na temat narodu i państwa w polskiej myśli politycznej Sebastian Paczos s. 63-89
Chrystianizacja i elity władzy Wielkich Moraw : wybrane aspekty Anna J. Książek s. 90-106
Obraz władcy liturgiczną modlitwą za króla? Nowa perspektywa dla interpretowania miniatury koronacji Henryka II z Sakramentarza Ratyzbońskiego : München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4456, fol. 11r Paweł Figurski s. 107-129
Struktura grodowa w drugiej połowie XI wieku : czy lata 30. XI wieku wyznaczają przełom dla funkcjonowania organizacji grodowej w Polsce? Marcin Danielewski s. 130-155
Co w świetle źródeł prymarnych wiadomo o kompetencjach urzędników małopolskich z XIII wieku? Damian Kała s. 156-175
Polityka Bolesława V wobec klasztorów w aspekcie procesów modernizacji księstwa krakowsko-sandomierskiego II połowy XIII wieku Piotr Gryguć s. 176-198
Uchopení lenní problematiky v české a evropské literatuře z hlediska historiografi ckého diskursu Markéta Novotná s. 199-211
Zeměpanské konfi rmační listiny pro česká a slezská města do 1419 roku Tomáš Velička s. 212-233
"Poland, Holy War and the Piast Monarchy", Darius von Güttner-Sporzyński, Turnhout 2014 : [recenzja] Magdalena Biniaś-Szkopek Dariusz von Güttner-Sporzyński (aut. dzieła rec.) s. 236-242
Posiedzenie Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych, Poznań, 14–15 kwietnia 2014 roku Danuta Konieczka-Śliwińska s. 244-246
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. O wojnę powszechną za wolność ludów… Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne i militarne, Kielce, 11 czerwiec 2014 Damian Szymczak s. 247-250
Ogólnopolska konferencja Sport w kulturze PRL, Poznań 3–4 czerwca 2014 roku Dorota Skotarczak s. 251-253
Wykaz skrótów s. 255-256
Autorzy s. 257-258
Informacje dla autorów s. 259-261
Informace pro autory s. 262-264