Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Historia Slavorum Occidentis
2013, Tom 2(5)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Dobosz s. 7-8
Úvod Józef Dobosz s. 9-10
Pomiędzy oralnością a piśmiennością: tzw. Carmen Mauri (XII–XVI stulecie) : problemy historii tekstu epickiego i jego recepcji Witold Wojtowicz s. 13-42
Z najnowszych badań nad parlamentaryzmem szlacheckim Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku Robert Kołodziej s. 43-57
Sejm i sejmiki Rzeczypospolitej w XVIII wieku w dorobku historiografii Michał Zwierzykowski s. 58-75
Česká historiografie a svět Jaroslav Pánek s. 76-90
Streszczenie: Jaroslav Pánek, Czeska historiografia a świat Damian Szymczak s. 91-93
Česká historiografie ve světle sjezdů historiků v letech 1993–2011 Petr Vorel s. 94-122
Streszczenie: Petr Vorel, Czeska historiografia w świetle obrad zjazdów historyków w latach 1993–2011 Damian Szymczak s. 123-125
Česká historiografie na počátku 21. století – mezi příběhem, strukurou a teorií Bohumil Jiroušek s. 126-136
Streszczenie: Bohumil Jiroušek, Czeska historiografia na początku XXI wieku – pomiędzy opowiadaniem, strukturą i teorią Damian Szymczak s. 137-139
Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu Miloš Řezník Lenka Řezníková s. 140-154
Streszczenie: Lenka Řezníková, Miloš Řezník, Granice i tożsamość w czeskim kontekście historycznym (historiograficznym) Marzena Matla s. 155-158
"Myśl polityczna Jędrzeja Giertycha", Piotr Cugowski, Szczecin 2012 : [recenzja] Anna Piesiak-Robak Piotr Cugowski (aut. dzieła rec.) s. 160-164
"A cseh elem a magyar polgárosodásban", Andor Mészáros, Budapest – Piliscsaba – Esztergom 2011 : [recenzja] Szabolcs Németh Andor Mészáros (aut. dzieła rec.) s. 165-169
Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie : jedna czy trzy historie?” Damian Szymczak s. 172-178
Międzynarodowa konferencja naukowa Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych, Ostrawa, 24–25 maja 2013 roku Danuta Konieczka-Śliwińska s. 179-181
Wykaz skrótów s. 182
Informacje dla autorów s. 183-185
Informace pro autory s. 186-188