Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Historia Slavorum Occidentis
2015, Tom 2(9)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Dobosz s. 9-10
Úvod Józef Dobosz s. 11-12
Mid-twelfth-century Poland between East and West – conflicts, alliances, marriages Magdalena Biniaś-Szkopek s. 15-35
Wokół elekcji arcybiskupa Wincentego z Niałka Łukasz Szempliński s. 36-62
Zdrady możnych a rotacja elity władzy w Wielkopolsce w dobie panowania potomków Władysława Odonica Przemysław Kaleta s. 63-79
Między Zakonem, Czechami i Brandenburgią – rola Wielkopolski i Wielkopolan w polityce Kazimierza Wielkiego do roku 1345 Sebastian Wytrzyszczak s. 80-100
Habsburgowie i Michał Korybut Wiśniowiecki : przyjazd arcyksiężniczki Eleonory Marii do Rzeczypospolitej w 1670 roku jako sposób komunikacji symbolicznej Monika Konrádová Rostislav Smíšek s. 101-136
Photographs from 1887. New sources for the study of the architecture of the Romanesque Church of the Blessed Virgin Mary in Inowrocław Marcin Danielewski s. 137-149
Konsekwentne działania czy improwizacja? Niemieckie plany wojenne wobec Polski w okresie I wojny światowej Rafał Łysoń s. 150-167
Nuncjatura Apostolska bez nuncjusza w Czechosłowacji okresu międzywojennego Marek Šmíd s. 168-184
Planowany Anschluss Szwajcarii w czasie drugiej wojny światowej Marek Żejmo s. 185-209
Między empirią i teorią : o metodologicznej dyskusji historyków, siedemdziesiąt lat później. Maciej Bugajewski s. 210-224
Znaczenie podstawowych zasad prawa wyborczego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a III Rzeczpospolitej Polskiej Tomasz Kowalczyk s. 225-247
Analiza źródeł jako (niezbywalna) podstawa warsztatu historyka : na marginesie pracy Błażeja Śliwińskiego o pierworodnym synu pierwszego króla Polski Edward Skibiński s. 250-268
"Ambasadorowie wzajemnego porozumienia. Niedocenie- ni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX-XX w.). Studia i szkice", Roman Baron, Toruń 2013 : [recenzja] Damian Szymczak Roman Baron (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Parlamentarische Führungsgruppen und politische Strukturen in der tschechischen Gesellschaft", Bd. 1: "Tschechische Abgeordnete und Parteien des österreichischen Reichsrats 1907–1914", Robert Luft, München 2012; "Parlamentarische Führungsgruppen und politische Strukturen in der tschechischen Gesellschaft", Bd. 2: "Biographisches Handbuch", Robert Luft, München 2012 : [recenzja] Pavel Cibulka Robert Luft (aut. dzieła rec.) s. 274-277
"Obwód Kaliningradzki FR w ładzie międzynarodowym", Krzysztof Sawicki, Toruń 2013 : [recenzja] Marek Żejmo Krzysztof Sawicki (tłum.) s. 278-283
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia", Poznań, 25-26 września 2014 r. Marcin Danielewski s. 286-288
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Tradycje i nowoczesność – początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych", Poznań, 10-12 czerwca 2015 r Jakub Wojtczak s. 289-292
Wykaz skrótów s. 293-294
Informacje dla autorów s. 295-298
Informace pro autory s. 299-302