Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Historia Slavorum Occidentis
2016, Tom 1(10)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Dobosz s. 9-10
Úvod Józef Dobosz s. 11-12
Mieszko I : przyczynki do biografii Edward Skibiński s. 15-39
Wokół wyboru (nominacji) pierwszych biskupów praskich Marzena Matla s. 40-63
Kariera majątkowa kasztelana rogodzińskiego Przecława Potulickiego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce Zbyszko Górczak s. 64-102
Studenci Rzeczypospolitej na Uniwersytecie Praskim w XVII-XVIII wieku Robert T. Tomczak s. 103-138
Hrabia Maurycy August Beniowski (1746-1786) - Polak, Węgier, Słowak czy kosmopolita Patrik Kunec s. 139-148
Російсько-польске суперництво в бортьбі за душі українського селянства правoбережнoї України нa злaмі XIX i XX cтoлiть Віктoрія Вoлoшенкo s. 149-166
Prawo pracownicze w dobie industrializacji w monarchii habsburskiej Ryszard Tomczyk s. 167-187
Gustav Stresemann i DVP wobec idei wielkiej koalicji (1920-1929) Piotr Kubiak s. 188-216
Slovakia, Austria and the Allies during the Years of World War II Marián Manák s. 217-238
Polityczne aspekty obchodów millenium w Polsce w 1966 roku na przykładzie Gniezna Mariusz Menz s. 239-252
Europejski kryzys migracyjny : (rozważania pozbawione emocji i poprawności politycznej) Jaroslav Pánek s. 253-264
O osadach służebnych : uwagi historyka i archeologa na marginesie książki Iwony Nobis Marcin Danielewski Iwona Nobis (aut. dzieła rec.) s. 266-277
"Pamięć - tradycja - trwanie : szkice z dziejów Gniewkowa i okolic", red. T. Łaszkiewicz, Gniewkowo 2014 : [recenzja] Zbyszko Górczak T. Łaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 278-285
"Діаріуш подорожній, який в iм’я Троїці найсвятіщої, розпочатий в року 1720 міcяця жoвтня дня 10-го", Пили’п Oрлик, Oльга Кoвaлевcькa, Іринa Дмитришин, Київ 2013 : [recenzja] Konrad Rzemieniecki Пили’п Oрлик (aut. dzieła rec.) Іринa Дмитришин (aut. dzieła rec.) Oльга Кoвaлевcькa (aut. dzieła rec.) s. 286-294
"Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny v slovenskej a maďarskej historickej spisbe od polovice 19. staročia do konca 20. staročia", Beáta Pintérová, Nitra 2015 : [recenzja] Martina Škutová Beáta Pintérová (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Czechy a Polska : na progu czasów nowożytnych", Jaroslav Pánek, tłum. E. J. Baron, H. Gmiterek, W. Iwańczak, J. Tomaszewski, Toruń 2014 : [recenzja] Marta Elżbieta Machowska E. J. Baron (aut. dzieła rec.) H. Gmiterek (aut. dzieła rec.) W. Iwańczak (aut. dzieła rec.) Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) J. Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 298-301
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Chrystianizacja Młodszej Europy", 16-18 września 2015 r. Jakub Wojtczak s. 304-306
Sprawozdanie z konferencji pt. "Władca i sacrum w Młodszej Europie we wczesnym średniowieczu (IX-XII wiek)", Gniezno, 21 października 2015 r. Jakub Wojtczak s. 307-308