Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Historia Slavorum Occidentis
2016, Tom 2(11)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The realm of Mieszko I : contribution to the study on fortified settlements Marcin Danielewski s. 11-29
Sacrum dynastie Přemyslovců na počátku středověku (od Přemysla Oráče k svatému Václavu) Vratislav Vaníček s. 30-63
Svatopluk I. – kníže nebo král? : k otázce legitimizace velkomoravských knížat ve středověké i moderní historiografii David Kalhous s. 64-89
Problem świętości władców we wczesnym i pełnym średniowieczu : przypadek Polski na tle europejskim Grzegorz Pac s. 90-121
Bolesław Chrobry i Karol Wielki : legitymizacja między kultem a imitacją Miłosz Sosnowski s. 122-148
Od składania ofiar własnym bogom do sancti reges et duces czyli Arpadów przygoda z sacrum Ryszard Grzesik s. 149-162
Identical or Autonomous? : The Final Goals of Humanity in St. Thomas’ Aquinas De regno and Dante Alighieris’ De monarchia Piotr Golz Łukasz Gos-Furmankiewicz (tłum.) s. 163-180
Delikty proti životu v Provincii XIII spišských miest v druhej polovici 16. storočia a v prvej polovici 17. storočia Michaela Kurinovská s. 181-198
François Guizot - myśliciel i minister burżuazyjnej Francji Rafał Dobek s. 199-221
Rola Harolda Macmillana w pracach Zgromadzenia Rady Europy w latach 1949-1951 Marek Mikołajczyk s. 222-242
Aleksander Gieysztor and Gerard Labuda for the 100th anniversary of two great historians’ birthdays (1919–2016) Marceli Kosman s. 243-264
Dialektyka realizmów historiograficznych : lektura książki Jakuba Muchowskiego, „Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White’a” Maciej Bugajewski s. 266-276
"Legenda Christiani and Modern Historiography", David Kalhous, Leiden–Boston 2015 : [recenzja] Wojciech Jasiński David Kalhous (aut. dzieła rec.) s. 277-281
"Dramat Europy. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) a kraje korony czeskiej", Radek Fukala, tłum. Andrzej Spyra, red. A .B. Czechowicz, J. Pacholski, M. Zebrany, Wrocław 2015 : [recenzja] Ziemowit Kraska A. B. Czechowicz (aut. dzieła rec.) Radek Fukała (aut. dzieła rec.) J. Pacholski (aut. dzieła rec.) M. Zebrany (aut. dzieła rec.) Andrzej Spyra (tłum.) s. 282-286
„Zlaté šesťdesiate” v rozdelenom svete, Ottovo vydavateľstvo", Slavomír Michálek, Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák, Michal Štefanský, Dušan Segeš, Bratislava 2016 : [recenzja] Vlasta Jaksicsová Miroslav Londák (aut. dzieła rec.) Elena Londáková (aut. dzieła rec.) Slavomír Michálek (aut. dzieła rec.) Dušan Segeš (aut. dzieła rec.) Stanislav Sikora (aut. dzieła rec.) Michal Štefanský (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Křižovatky Slovanů", red. M. Giger, H. Kosáková, M. Příhoda, Praha 2015 : [recenzja] Błażej Szymankiewicz M. Giger (aut. dzieła rec.) H. Kosáková (aut. dzieła rec.) M. Příhoda (aut. dzieła rec.) s. 292-297
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Mieszko I i jego epoka”, Gniezno, 10 marca 2016 r. Łukasz Szempliński s. 300-301
Sprawozdanie z „Szóstej Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów”, Budapeszt, 5 maja 2016 r. Jakub Wojtczak s. 302-304
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Mediewiści rocznik 1916. W stulecie urodzin Aleksandra Gieysztora i Gerarda Labudy”, Warszawa – Poznań, 11–13 maja 2016 r. Jakub Wojtczak s. 305-308
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów”, Poznań, 21–23 września 2016 r. Ziemowit Kraska s. 309-312
Wykaz skrótów s. 313-315
Informacja dla autorów s. 317-320