Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Historia Slavorum Occidentis
2017, Tom 1(12)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Dobosz s. 9
Were strongholds church centres in the tenth- and eleventh-century Piast realm? Marcin Danielewski Agnieszka Tokarczuk (tłum.) s. 13-35
Panovník a sacrum v raně přemyslovských Čechách (10.-12. století) Marie Bláhová s. 36-55
Metody porządkowania akt klasztornych na przykładzie zespołu Benedyktyni Lubiń przechowywanego w Archiwum Państwowym w Poznaniu Piotr Józefiak s. 56-73
Najstaršie dejiny Slovanov v "Slávy dcere" Jána Kollára Peter Podolan s. 74-88
W Czechach o Polsce w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej Artur Patek s. 89-98
Czechoznawstwo polskie : charakter i sens jednego kierunku badawczego Jaroslav Pánek s. 99-113
"Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin", Milan Ducháček, Praha 2015 : [recenzja] David Kalhous Milan Ducháček (aut. dzieła rec.) s. 117-123
"Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu", red. P. Pokora, przy współ. M. Hlebionka, Poznań 2015 : [recenzja] Marcin Danielewski Marcin Hlebionek (aut. dzieła rec.) Piotr Pokora (aut. dzieła rec.) s. 124-126
Zpráva z konference "Współpraca naukowa Poznania i Brna - rekonesans, perspektywy", Poznań, 12.-13.X.2016 Pavel Cibulka s. 129-132
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Europa Christiana. Konwersji władcy, sakralizacji władzy, chrystianizacji poddanych. Colloquia Mediaevalia Gnesnensia IV", Gniezno, 19-20 X 2016 r. Ziemowit Kraska s. 133-135
Wykaz skrótów s. 137-139
Informacja dla autorów = Informace pro autory s. 140-146