Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Historia Slavorum Occidentis
2013, Tom 1(4)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Dobosz s. 7-8
Uvod Józef Dobosz s. 9-10
Paradoxy marxistické medievistiky z pohledu současnosti : koncept státotvorné družiny raného středověku v české a německé historiografii Vratislav Vaníček s. 13-42
Wybory w kurii miejskiej we Lwowie 1861–1914 jako pretekst dla ukazania społeczno-politycznego potencjału miasta magdalena Semczyszyn s. 43-71
Ostatnie centralne urzędy monarchii habsburskiej Ryszard Tomczyk s. 72-88
W kręgu II Grupy Krakowskiej : środowisko radykalnej awangardy plastycznej wobec zmian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945–1958 Klaudiusz Święcicki s. 89-110
Wprowadzenie s. 112
Legendarni przodkowie dynastii Przemyślidów w świetle dziejopisarstwa czeskiego Jakub Wojtczak s. 113-124
Reakcja Ottona I na decyzję synodu biskupów w Rawennie z 967 roku w sprawie powołania arcybiskupstwa magdeburskiego Wojciech Jasiński s. 125-137
Średniowieczne polowanie na czarownice i jego podstawy społeczne na przykładzie ziem czeskich Maja Krysztofiak s. 138-153
„Oba zuchy, oba żwawi…” : o braterstwie narodu polskiego i węgierskiego Ewelina Sikora s. 154-164
Koncepcje sojuszy polsko-czechosłowackich w latach 1919–1943 Błażej Szymankiewicz s. 165-178
Spartakiada – zawody sportowe w Czechosłowacji w dobie dominacji Związku Sowieckiego Agnieszka Hahuła s. 179-185
Podsumowanie warsztatów dydaktycznych „Europa Środkowa – wspólne dziedzictwo” Piotr Krajewski Weronika Rybarczyk Emilia Rydel s. 186-199
"Lexikon českých historiků 2010", red. Radek Lipowski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Ostrawa 2012 : [recenzja] Jarosław Kłaczkow Lumir Dokoupil (aut. dzieła rec.) Radek Lipowski (aut. dzieła rec.) Aleš Zářický (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Galicyjska „ambasada” w Wiedniu : dzieje ministerstwa dla Galicji 1871–1918", Damian Szymczak, Poznań 2013 : [recenzja] Mariusz Menz Damian Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 204-208
IV polsko-czesko-niemieckie forum młodych mediewistów Marcin Danielewski s. 210-212
Polonoznawczy Kongres Interdyscyplinarny w Pradze Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 213-217
Wykaz skrótów s. 218
Informacje dla autorów s. 219-221
Informace pro autory s. 222-224