Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Historia Slavorum Occidentis
2012, Tom 2(3)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Dobosz s. 7
Profesor Alicja Karłowska-Kamzowa Jerzy Domasłowski s. 11-23
Wpływy czeskie w architekturze polskiej w okresie wczesnego średniowiecza – wybrane problemy Artur Różański s. 24-35
Na przedpolu Bramy Morawskiej – obecność wpływów południowych na Górnym Śląsku i zachodnich krańcach Małopolski we wczesnym średniowieczu s. 36-66
Czeskie wpływy na wyobrażeniach polskich monet do połowy XII wieku Mateusz Sikora s. 67-73
Ovlivnilo raně přemyslovské správní a ekonomické ústrojí piastovské Polsko? Libor Jan s. 74-87
Czechy a przenikanie idei krucjatowych do Polski Darius von Güttner-Sporzyński s. 88-99
Kolejny „efekt śnieżnej kuli”, czyli czy możemy mówić o wpływach czeskich w Polsce u progu rozbicia dzielnicowego? Magdalena Biniaś-Szkopek s. 100-115
Pobyty a emigrace české elity v Polsku v 10. – 12. Století a jejich širší interpretační souvislosti (965–1125) Vratislav Vaníček s. 116-151
Udowodnić Czechom Edward Skibiński s. 152-163
Fides Bohemica volubilis est sicut rota : obraz Čechů v díle Galla Anonyma Martin Wihoda s. 164-176
Czesi w rocznikach polskich Marek Cetwiński s. 177-185
Nam ipsius exemplo plures illustres persone Polonie partibus ceperunt monasteria construere, innumere nobiles virgines et vidue ad religionem confluere [...] – „praski Asyż” a rozkwit duchowości franciszkańskiej w Polsce Hanna Krzyżostaniak s. 186-197
Między Śląskiem a Czechami: Czechy i Czesi oraz Śląsk i Ślązacy w Kronice kanoników regularnych z Kłodzka Michała Czacheritza Antoni Barciak s. 198-209
Czeskie wpływy kulturowe w języku i piśmiennictwie państwa piastowskiego (od X do XIV wieku) w świetle historiografii polskiej Marzena Matla s. 210-233
Představy o společném původu Čechů a Poláků ve středověké historiografii Marie Bláhová s. 234-254
"Jan Luksemburski : dzieje burzliwego żywota i bohaterskiej śmierci króla Czech i hrabiego Luksemburga w 21 odsłonach", Wojciech Iwańczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Magdalena Biniaś-Szkopek Wojciech Iwańczak (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Z powrotem w Europie Środkowej : eseje i szkice", Emil Brix, Kraków 2012 : [recenzja] Damian Szymczak Emil Brix (aut. dzieła rec.) s. 262-267
"Das Gedächtnis der Städte : kulturelle Verflechtungen – Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa", Moritz Csáky, Wien–Köln–Weimar 2010 : [recenzja] Alina Hinc Moritz Csáky (aut. dzieła rec.) s. 268-274
Wykaz skrótów s. 275
Informacja dla autorów s. 276-277
Informace pro autory s. 278-279