Tytuł Historia Slavorum Occidentis
ISSN 2084-1213
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Historia Slavorum Occidentis
2015, Tom 1(8)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Dobosz Jerzy Wyrozumski s. 9-12
Úvod Józef Dobosz Jerzy Wyrozumski s. 13-16
Czy bez Mahometa nie byłoby Mieszka i Bolesława I? : arabski system handlowy a ekonomia polityczna społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej w X wieku Dariusz Adamczyk s. 19-33
Stemple monet czeskich z X–XI wieku źródłem do historii Czech Stanisław Suchodolski s. 34-56
Konary i Kobylniki : rola i użytkowanie koni we władztwie Piastów Marcin Danielewski s. 57-76
Królestwo Boże na ziemi : wokół sporu Ludwika Królikowskiego i Jana Czyńskiego Piotr Kuligowski s. 77-93
Z dziennika Antoniego Wagi... : Karlowe Wary i Praga – 1868 rok Joanna Laskosz Marcin Maciuk s. 94-113
Przed podjęciem misji życiowej : z lwowskiej drukarni w świat literatury : droga Mariana Szyjkowskiego do objęcia Katedry Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Karola w Pradze Roman Baron s. 114-140
Od niezgody do bratniej serdeczności i z powrotem : Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola w Pradze a współpraca z nauką polską (1918–1938) Marek Ďurčanský s. 141-167
Česko-polské kontakty v oblasti přírodních věd. Sonda do archivních fondů Jan Chodějovský s. 168-177
Polsko-czechosłowackie powiązania w działalności Walerego Goetla (1889–1972) Zbigniew Wójcik s. 178-191
Rudolf Kimla: profesor lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a člen PAU v Krakově : k dějinám česko-polských vědeckých styků v medicíně Petr Svobodný s. 192-211
Polsko-czechosłowackie kontakty kulturalne i naukowe 1945–1956 Anna Szczepańska-Dudziak s. 212-235
Jaroslav Valenta a historycy polscy w zbiorach Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie Sebastian Grudzień s. 236-248
"Król bez korony. Władysław I Herman, książę Polski", Adam Krawiec, Warszawa 2014 : [recenzja] Norbert Delestowicz Adam Krawiec (aut. dzieła rec.) s. 250-255
"Česká města a jejich správa za třicetileté války. Zemský a lokální kontext", Marek Ďurčanský, Praha 2013 : [recenzja] Robert Tomczak Marek Ďurčanský s. 256-259
Slavnostní udělení Řádu za zásluhy o Polskou republiku prof. Krystyně Kardyni-Pelikánové a prof. Jarmilu Pelikánovi Roman Baron Roman Madecki s. 262-270
Sto ročníků časopisu Slovanský přehled Lenka Vlčková Kryčerová s. 271-274
Wykaz skrótów s. 275-276
Informacje dla autorów s. 277-280
Informace pro autory s. 281-284