Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Filozofia Nauki
2004, Tom 12, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Mieszko Tałasiewicz s. 5
Nieprzemienna unifikacja dynamiki i prawdopodobieństwa Michał Heller s. 7-17
Strukturalizm jako alternatywa dla platonizmu w filozofii matematyki Izabela Bondecka-Krzykowska s. 19-28
Pułapki komputacjonizmu Józef Dębowski s. 29-50
"Śledzący" kontekstualizm semantyczny, jego źródła i konsekwencje Rafał Palczewski s. 51-82
Pojęcie introspekcji w anglosaskiej filozofii analitycznej Renata Ziemińska s. 83-97
Czy zasada niesprzeczności jest "najpewniejszym prawem myślenia i bytu"? Eugeniusz Żabski s. 99-107
Budowa formalna idei w ontologii Romana Ingardena Piotr Żuchowski s. 109-118
Ideał "estetyczny" aksjomatyzacji nauk dedukcyjnych Józef Andrzej Stuchliński s. 119-121
W sprawie dobrze skonstruowanej aksjomatyki Bolesław Sobociński s. 123-136
Submitted Summaries s. 137-139