Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Filozofia Nauki
2005, Tom 13, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tomizm a scjentyzm : rozmowa z Profesorem Mieczysławem Gogaczem Mieczysław Gogacz Mariusz Grygianiec s. 5-14
Zagadnienie istnienia świata Roman Piotr Godlewski s. 15-35
System poznawczy jako system reprezentacyjny Urszula M. Żegleń s. 37-57
O strukturalnej autonomii teorii naukowych i systemów wartości Adrian Kuźniar Jan Piotrowski s. 59-70
O wyjaśnianiu w nauce i etyce raz jeszcze Anna Jedynak s. 71-81
Argument Mariusza Grygiańca za niepoprawnością definicji przedmiotu ogólnego Wojciech Wciórka s. 83-101
Incendium philosophiae Mariusz Grygianiec s. 103-112
Uwagi o dowodzie tezy Churcha Adam Olszewski s. 113-128
Kilka uwag o tezie Churcha Krzysztof Wójtowicz s. 129-139
Submitted Summaries s. 141-143