Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Filozofia Nauki
2005, Tom 13, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O istotnym i nieistotnym występowaniu jakiegoś wyrażenia w innym wyrażeniu Anna Brożek s. 5-25
Kazimierza Twardowskiego koncepcja wytworów czynności Piotr Brykczyński s. 27-68
Znaczenie logiczne a psychologiczne czyli Davidson vs Kuhn : (rozprawa z zakresu filozofii analitycznej) Roman Piotr Godlewski s. 69-86
Genidentyczność a metafizyka persystencji : endurantyzm, perdurantyzm i eksdurantyzm Mariusz Grygianiec s. 87-102
O logice uprawdziwiaczy Jacek Paśniczek s. 103-111
Zasada ekstensjonalności lokalnej i globalnej Anna Wójtowicz s. 113-127
Chybiona krytyka Michał Heller s. 129-135
Submitted Summaries s. 137-140