Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Filozofia Nauki
1993, Tom 1, Numer 2/3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fikcje dowolnie bliskie realności : z Marianem Przełęckim rozmawia Jacek Jadacki Juliusz Jadacki Marian Przełęcki s. 9-19
Studia z metodologii formalnej Marian Przełęcki s. 23-399
Operacjonizm Marian Przełęcki s. 23-38
O definiowaniu terminów spostrzeżeniowych Marian Przełęcki s. 39-65
W sprawie obserwacyjnej definiowalności terminow teoretycznych Marian Przełęcki s. 67-76
W sprawie terminów nieostrych Marian Przełęcki s. 79-83
Z semantyki pojęć otwartych Marian Przełęcki s. 85-113
O identyfikowalności w dziedzinach rozszerzonych Marian Przełęcki s. 115-121
Ciągłość pojęciowa przy zmianach teorii Marian Przełęcki s. 123-134
O pojęciu genotypu Marian Przełęcki s. 137-148
Pojęcia teoretyczne a doświadczenie Marian Przełęcki s. 149-185
W sprawie uzasadniania zdań spostrzeżeniowych Marian Przełęcki s. 187-190
Interpretacja terminów teoretycznych: w obronie dogmatu empiryzmu Marian Przełęcki s. 191-200
Interpretacja systemów aksjomatycznych Marian Przełęcki s. 203-216
Problem interpretacji języka empirycznego w ujęciu teorio-modelowym Marian Przełęcki s. 217-236
Dwa podejścia do logicznej struktury teorii: teoriomnościowe versus teoriomodelowe Marian Przełęcki s. 237-251
O pojęciu zdania analitycznego Marian Przełęcki s. 255-277
O pojęciu nieistotnego występowania terminów Marian Przełęcki s. 279-285
Analityczność i syntetyczności Marian Przełęcki s. 287-292
W sprawie istnienia przedmiotów teoretycznych Marian Przełęcki s. 295-311
O świecie rzeczywistym i światach możliwych Marian Przełęcki s. 313-323
O tym czego nie ma Marian Przełęcki s. 325-334
Zasada wyłączonego środka a zagadnienie idealizmu Marian Przełęcki s. 335-346
Argumentacja reisty Marian Przełęcki s. 347-364
O pewnych filozoficznych konsekwencjach semantycznej definicji prawdy Marian Przełęcki s. 367-378
Pojęcie prawdy w językach nauk empirycznych Marian Przełęcki s. 379-387
Prawda Marian Przełęcki s. 389-399
Autobiografia Marian Przełęcki s. 401-402
Bibliografia Marian Przełęcki s. 403-411