Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Filozofia Nauki
2006, Tom 14, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład logików polskich w światową informatykę Kazimierz Trzęsicki s. 5-19
Leibnizjańskie inspiracje informatyki Kazimierz Trzęsicki s. 21-48
Identyczność osobowa w czasie : konsekwencje esencjalizmu Mariusz Grygianiec s. 49-56
Epistemiczna rola logiki fałszu Piotr Łukowski s. 57-77
Kwestia znaczenia w filozofii Platona Dariusz Piętka s. 79-96
Kilka uwag o tzw. pesymistycznej meta-indukcji Jacek Rodzeń s. 97-110
Związek między gramatyką, teorią znaczenia a ontologią Anna Wójtowicz s. 111-124
Rozmycie granic we współczesnym sporze o realizm naukowy Barbara Tomczyk s. 125-142
Wojciecha Krysztofiaka "Gramatyka dyskursu filozoficznego" Wojciech Krysztofiak s. 143-150
Metodologiczne problemy filologicznej historii filozofii: odpowiedź Jerzemu Pawliszcze Wojciech Krysztofiak s. 151-159
Submitted Summaries s. 161-163