Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Filozofia Nauki
2006, Tom 14, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5
Profesor Augustynek od strony znanej, lecz rzadziej publicznie omawianej Adam Grobler s. 7-9
Redukcjonizm, realizm naukowy i ontologia czasu i przestrzeni : ontologia Zdzisława Augustynka Jerzy Gołosz s. 11-33
Przeciw ewentyzmowi punktowemu : w hołdzie Profesorowi Zdzisławowi Augustynkowi Mariusz Grygianiec s. 35-48
Homomorfizm semantyczny a reifikacja sytuacji Mieczysław Omyła s. 49-60
Supersymetria - nauka czy fantazja? Michał Tempczyk s. 61-70
Konwencjonalizm francuski i jego echa w filozofii polskiej Anna Jedynak s. 71-84
O nadużywaniu pojęcia możliwości w filozofii matematyki Krzysztof Wójtowicz s. 85-95
Zwroty modalne języka fizyki Marcin Tkaczyk s. 97-108
Logika i estetyka : kilka uwag o artykule Anny Wójtowicz "Związek między gramatyką, teorią znaczenia a ontologią" Mieszko Tałasiewicz s. 109-117
W obronie argumentu estetycznego Anna Wójtowicz s. 119-123
W sprawie determinizmu fizycznego : recenzja pracy habilitacyjnej dra Z. Augustynka pt. "Dereminizm fizyczny" Kazimierz Ajdukiewicz s. 125-136
Submitted Summaries s. 137-138