Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Filozofia Nauki
2003, Tom 11, Numer 3/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea wiecznych powrotów: od Zawirskiego do dziś Michał Heller s. 5-22
O relatywizmie językowym Anna Jedynak s. 23-40
Kilka uwag w sprawie pojęcia powszechnika Artur Aleksander Kosek s. 41-48
Od redakcji s. 49-50
Demistyfikacja pojęcia prawdy Elżbieta Kałuszyńska s. 51-62
Potrzeby poznawcze a relatywizm Włodzimierz Zięba s. 63-77
Epistemiczna koncepcja prawdy a relatywizm Tadeusz Szubka s. 79-89
O systemie konceptualnym i realizmie zewnętrznym Zbysław Muszyński s. 91-100
Relatywizm a słabość ludzkiego zmysłu prawdy Marian Grabowski s. 101-108
Petera Singera relatywistyczna koncepcja bioetyki jako krytyka etyki tradycyjnej Mariusz Ciszek s. 109-121
Problem relatywizmu w filozofii Stephena E. Toulmina Tomasz Zarębski s. 123-131
Czy minimalizm w teorii prawdy prowadzi do relatywizmu? Aleksandra Derra-Włochowicz s. 133-141
Jakiej teorii prawdy relatywiści potrzebują? Maciej Witek s. 143-158
Uwagi do niektórych uwag na temat moich poglądów Adam Grobler s. 159-161
Kultura racjonalnej argumentacji: Profesor Józef Maria Bocheński z Fryburga kończy dziewięćdziesiąt lat Józef Maria Bocheński Maria Graczyk s. 163-167
Submitted Summaries s. 169-172