Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Filozofia Nauki
2008, Tom 16, Numer 3/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Mieszko Tałasiewicz s. 5
Granice czasu, przestrzeni i prawdopodobieństwa Michał Heller s. 7-17
Dyskwotacyjna koncepcja prawdy i problem generalizacji Cezary Cieśliński s. 19-37
Znaczenie zdań z wieloma kwantyfikatorami Justyna Grudzińska s. 39-53
Postulat referencji w perspektywie pytania o naturę dyskursu metafizycznego Sebastian Tomasz Kołodziejczyk s. 55-76
Kontekstualizm i antyrealizm - próba porównania Renata Wieczorek s. 77-89
Argument z superweniencji a niekonstruktywny naturalizm Mariusz Grygianiec s. 91-103
Redukcje ontologiczne w matematyce.: cz. 1 Krzysztof Wójtowicz s. 105-118
Model kosmologiczny (LCDM, CDM) w schemacie pojęciowym efektywnych teorii Wszechświata Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 119-139
Teoria wielu światów - nauka czy filozofia? Tadeusz Pabjan s. 141-154
"Setna" - prosta teoria norm i działań Robert Trypuz s. 155-175
W obronie internalizmu : Searle versus Putnam Krzysztof Gajewski s. 177-190
Submitted Summaries s. 191-195