Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Filozofia Nauki
2009, Tom 17, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tarskiego pojęcie prawdy zrelatywizowane do języka Adam Nowaczyk s. 5-12
W sprawie (nie)istnienia przedmiotu czysto intencjonalnego Marek Rosiak s. 13-22
Eksperymenty myślowe w służbie esencjalizmu Paweł Grabarczyk s. 23-29
Anaforyczna interpretacja deskryptywnych użyć wyrażeń okazjonalnych Katarzyna Kijania-Placek s. 31-39
Dwa typy modalnego fikcjonalizmu Piotr Warzoszczak s. 41-67
O Pierre'a Duhema realistycznej interpretacji nauki Robert Łyczek s. 69-84
Kazimierza Ajdukiewicza pojęcie aparatury pojęciowej Iwo Zmyślony s. 85-105
Cyrkumskrypcja: formalizacja rozumowania niemonotonicznego w logice drugiego rzędu Michał Tyburski s. 107-122
Subiektywne prawdopodobieństwo i problem przeliczalnej addytywności Patryk Dziurosz-Serafinowicz s. 123-134
Abstracts s. 135-139