Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Filozofia Nauki
2009, Tom 17, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O paradoksach związanych z nieostrością pojęć Krystyna Misiuna s. 5-10
Dedukcyjno-nomologiczny model wyjaśniania Hempla a wyjaśnianie w naukach humanistycznych Adam Włodarczyk s. 11-22
Kryteria identyczności a procedury indywidualizacyjne Adam Andrzejewski s. 23-33
Paradygmat fregowski a teorie sytuacji Mieczysław Omyła s. 35-47
Teoria części czasowych - tezy i argumentacje Mariusz Grygianiec s. 49-70
Fragmenty ontologii Ingardena : o miejscach niedookreślenia przedmiotu czysto intencjonalnego Piotr Błaszczyk s. 71-93
Czy wiedza jest zależna od kontekstu? : kontekstualizm a inwariantyzm praktyczny Joanna Odrowąż-Sypniewska s. 95-104
Kontrastywizm epistemiczny Rafał Palczewski s. 105-130
Problem Fregego-Geacha - semantyczne kłopoty ekspresywizmu Zuzanna Kasprzyk Katarzyna Kuś s. 131-147
Abstracts s. 149-152