Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Filozofia Nauki
1996, Tom 4, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy filozofii nauki Elżbieta Kałuszyńska s. 5-16
Języki teorii naukowych Ryszard Wójcicki s. 17-44
O konceptualizacji wiedzy nieostrej Urszula Wybraniec-Skardowska s. 45-62
Jedność nauki wczoraj i dziś Witold Strawiński s. 63-72
Status poznawczy modeli teoretycznych Paweł Zeidler s. 73-86
Sposoby uzasadniania teorii metodologicznych Zygmunt Hajduk s. 87-94
Przyczynowość a chaotyczny charakter systemów Max Urchs s. 95-102
Modyfikacje klasycznego pojęcia prawdy Małgorzata Czarnocka s. 103-114
O wyrażeniach egzystencjalnych Jacek Wojtysiak s. 115-130
Czy komputer jest podmiotem poznania? Marek Hetmański s. 131-142
Eksperymenty komputerowe w matematyce Anna Lemańska s. 143-148
Wykłady zjazdowe Jan Łukasiewicz s. 149-170
Summaries s. 171-172