Tytuł Filozofia Nauki
ISSN 1230-6894
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Filozofia Nauki
2012, Tom 20, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eksperymenty myślowe w filozofii Anna Brożek Jacek Jadacki s. 5-27
Pojęcie świadomości w kognitywistyce i filozofii umysłu : próba systematyzacji Jakub Jonkisz s. 29-55
Leibnitz on subject and individual substance Adrian Nita s. 57-65
O problemach w definiowaniu pojęcia prawa przyrody przez nierzeczywiste okresy warunkowe Adrian Andrzej Ziółkowski s. 67-93
Uwagi o platonizmie matematycznym Anna Lemańska s. 95-105
Kilka uwag o intuicji matematycznej Jerzy Pogonowski s. 107-113
Strukturalizm a realizm obiektywny : rzeczywisty spór? Krzysztof Wójtowicz s. 115-128
Tomasz z Akwinu monotonicznie Patryk Pogoda s. 129-133
Kwestia o niemonotoniczności w teologii Marcin Trepczyński s. 135-141
O (potrzebie) recepcji negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka Maurycy Zajęcki s. 143-154
Abstracts s. 155-160