Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Język Artystyczny
2010, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Bożena Witosz s. 7-9
Dialog między tekstami : o artystycznym efekcie gry powtórzenia i różnicy Elżbieta Dąbrowska s. 11-30
Dialog między tekstami : o artystycznym efekcie gry powtórzenia i różnicy Elżbieta Dąbrowska s. 11-31
"Ocalony" słucha, "jak mi prędko bije twoje serce" : gdy komunikacja przestaje być porozumieniem Ewa Jaskółowa s. 33-42
Od cytatu do parodii : o literackich grach z konwencją poradnika uwag kilka Ewa Ficek s. 43-55
Barokowy romans wierszowany : problemy gatunku i dyskursu : na przykładzie "Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady" Adama Korczyńskiego Artur Rejter s. 57-82
Esej podróżniczy jako świadectwo percepcji : na przykładzie eseistyki Zbigniewa Herberta Joanna Przyklenk s. 83-97
Zapach w powieściach Gabrieli Zapolskiej : próba palimpsestowej lektury Ewa Biłas-Pleszak Katarzyna Sujkowska-Sobisz s. 99-113
Funkcje leksyki kolorystycznej w prozie Andrzeja Stasiuka Ewa Sławkowa s. 115-126
Motyle i ćmy w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Aneta Wysocka s. 127-140
Zabawy brzmieniem we współczesnych wierszach dziecięcych Bernadeta Niesporek-Szamburska s. 141-156