Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Język Artystyczny
1985, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora tomu Aleksander Wilkoń s. 7
Filmoznawcze niepokoje gry o tekst : nie tylko filmowy Andrzej Gwóźdź s. 11-38
Pojęcie przestrzeni : zarys problematyki Romualda Piętkowa s. 39-49
Jeszcze jedno czytanie Leśmiana : propozycja analizy neologizmów Kamilla Termińska s. 53-65
Struktury składniowe a rym Iwona Nowakowska-Kempna s. 66-91
Rola powtórzeń w tekście literackim stylizowanym na tekst mówiony : na przykładzie monologu wypowiedzianego Bożena Witoszowa s. 95-109
Iluzja mówionośości o "Pannie Liliance" Ryszarda Schuberta Danuta Bula s. 110-123
Nazewnictwo w twórczości poetyckiej Bolesława Leśmiana Urszula Żydek-Bednarczuk s. 127-139