Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Język Artystyczny
1989, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Temporalność epickiego tekstu artystycznego Stanisław Gajda s. 7-15
Zagadki : metafory : gry językowe Ryszard Tokarski s. 16-31
Funkcja przymiotnika odczasownikowego w budowie tekstu artystycznego : wyprzedaż starych metafor Ludmił Spasow s. 32-37
"Rozmowa oczu" w prozie Jarosława Iwaszkewicza Kamilla Termińska s. 38-53
Czas jako kategoria gramatyczna i ontologiczna w fantastyce naukowej Jolanta Tambor s. 54-67
Tytuły utworów muzycznych nazywające pozamuzyczne cechy utworu Joanna Sobczykowa s. 68-82