Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Język Artystyczny
1995, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyzwalanie z konwencji : o poezji Stanisława Ciesielczuka Ewa Jaskółowa s. 7-28
O zagadnieniu wielogłosowości tekstów poetyckich Jan Grzenia s. 29-41
W ciemności widzieć, a w jasności ślepnąc : oksymoronizacja poezji Anny Kamieńskiej Romualda Piętkowa s. 42-55
Klucz do domu liryki Haliny Poświatowskiej Agnieszka Pantuchowicz s. 56-80
Miejsce opisu w narracjach Andrzeja Kuśniewicza Bożena Witosz s. 81-99
Językowy wizerunek klasy politycznej w "Próbie" Tadeusza Siejaka Małgorzata Kita s. 100-110
Funkcje języka wypowiedzi filozoficznej : na podstawie słownictwa polskiej filozofii narodowej Ewa Sławkowa s. 111-121
W poszukiwaniu literackości reklamy Iwona Przybyła-Loewe s. 122-133