Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Język Artystyczny
1990, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dwu rodzajach monologu w polskiej prozie współczesnej : zagadnienia struktury językowej tekstu Bożena Witosz s. 7-30
Relacje sensu wewnątrz pola znaczeniowego WSZECHŚWIAT w poezji Bolesława Leśmiana : opozycja leksykalna "ziemski" - "pozaziemski" Danuta Ostaszewska s. 31-44
Kategoria gramatyczna kategorią filozoficzną : na przykładzie kategorii osoby w tekstach Mirona Białoszewskiego Ewa Sławkowa s. 45-62
Rzeczywistość zaprzeczonych reguł : o poezji Ryszarda Krynickiego Joanna Dusiło s. 63-78
Funkcje aluzji literackiej : na przykładzie poezji Jarosława Marka Rymkiewicza Jan Grzenia s. 79-92
O mechanizmach trawestacyjnych i ich funkcjach : na przykładzie trawestacji Jeremiego Przybory Ewa Jędrzejko s. 93-109