Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Język Artystyczny
2014, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Artur Rejter s. 7-8
"Uderzeni chaosem", czyli poezja najnowsza i generowane przez nią kody kulturowe Ewa Dunaj Małgorzata Karwatowska s. 9-33
Tekstowo zmediatyzowane doświadczenie bycia wampirem : wokół "Zmierzchu" Stephenie Meyer Małgorzata Kita s. 35-64
"Mój chłopak, facet z plakatu, ciota darkroomówka…" : wizerunek mężczyzny w gejowskiej literaturze popularnej Artur Rejter s. 65-87
Elitarny egalitaryzm Kabaretu Starszych Panów Marek Piętka Romualda Piętkowa s. 89-109
Współczesna literatura piękna w soczewce kultury popularnej : o recepcji książek laureatów Nagrody Literackiej Nike Joanna Przyklenk Katarzyna Sujkowska-Sobisz s. 111-132
Na szlakach włóczęgi, ścieżkach lektury i duktach języka : o przynależności gatunkowej i stylu "Dziennika północnego" Mariusza Wilka Ewa Sławkowa s. 133-146
Zapachowe autokreacje w tekstach kultury popularnej : na przykładzie wybranych wywiadów podróżniczych Ewa Biłas-Pleszak s. 147-158
"Majka Jeżowska odpada, Feel wysiada..." : o zacieraniu granic między kulturą popularną i tzw. wysoką : na przykładzie nazw własnych w "Balladynach i romansach" Ignacego Karpowicza Beata Kiszka s. 159-169