Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Język Artystyczny
1981, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktorów Aleksander Wilkoń Henryk Wróbel s. 7
"Zdarzenie" w badaniach narratologicznych Krzysztof Kłosiński s. 11-24
O wzajemnej relacji zaimków "ja" - "ty" w narracji Bożena Witosz s. 25-34
Wiersz : oczyszczenie Leonard Neuger Ewa Sławkowa s. 37-48
Literacka organizacja rymu zaimkowego we "Fraszkach" Jana Kochanowskiego Irena Nędzyńska s. 49-63
O problemach wypowiedzi poetyckiej Tadeusza Micińskiego na przykładzie wiersza "Bądź zdrowa" Andrzej Puć s. 64-78
Świat w języku : o poezji Bolesława Leśmiana Jacek Warchala s. 79-95
O składni "Urzędu" Tadeusza Brezy Henryk Wróbel s. 99-118
Stylizacja na pamiętnik i gawędę szlachecką w "Błażeja Siennickiego diariuszu z wojny szwedzkiej" Bohdana Królikowskiego Anna Kij s. 119-130
"Czarny potok" Leopolda Buczkowskiego : struktura tekstu Danuta Bula s. 131-141
Nazewnictwo w "Dziadach" Adama Mickiewicza Elżbieta Rudnicka-Fira s. 145-170
Konwencjonalizacja języka współczesnej piosenki żołnierskiej Krystyna Wrońska s. 171-184