Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Język Artystyczny
1978, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora s. 7
Język a styl tekstu literackiego Aleksander Wilkoń s. 11-21
Powtórzenia w powieści Krzysztof Kłosiński s. 22-34
Powtórzenia w powieści Krzysztof Kłosiński s. 22-35
Funkcje znaków graficznych w tekście literackim Renarda Lebda s. 36-47
Aktualizacja znaczeń leksemu "oczy" w twórczości Jana Andrzeja Morsztyna Danuta Ostaszewska s. 48-66
Składnia opowiadania Marka Nowakowskiego "Ratusz" Bożena Kąkol s. 67-77
Próba leksykalnego opisu rymu "Jerozolimy wyzwolonej" Krystyna Wrońska s. 78-93
Pozycja nazw własnych w przekładzie dzieła literackiego Iwona Nowakowska-Kempna s. 97-115
O pseudonimach literackich Aldona Furgalska s. 116-128
Wokół pragmatyki języka filmowego Eugeniusz Wilk s. 131-140
Pojęcie metafory i metonimii filmowej Wiesław Godzic s. 141-154