Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Język Artystyczny
1993, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typologia współczesnych stylów literackich : część I : style poetyckie Aleksander Wilkoń s. 7-22
Stylistyczne aspekty nominalizacji jako teoretyczny problem w badaniach nad tekstem Ewa Jędrzejko s. 23-35
"Chcę od mojego pisania nabrania życia otoczenia" : o funkcji konstrukcji znominalizowanych w strukturze tekstów Mirona Białoszewskiego Ewa Sławkowa s. 36-47
Odczytywanie aluzji literackiej Jan Grzenia s. 48-61
Język mówiony w literackim zapisie : problemy badawcze Aldona Skudrzykowa s. 62-69
Modyfikacje struktur składniowych w polskiej prozie lat siedemdziesiątych Ewa Jędrzejko Bożena Witosz s. 70-84
Symbolika okna w prozie Jarosława Iwaszkiewicza Kamila Termińska s. 85-104
O organizacji sonetu barokowego : uwag kilka Danuta Ostaszewska s. 105-112
Opozycja jako podstawa budowy tekstu poetyckiego : na przykładzie "Listu do ludożerców" Tadeusza Różewicza Jolanta Tambor s. 113-121