Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Język Artystyczny
1986, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje kategorii gramatycznych w tekstach literackich : cz. 1 : kategoria osoby Aleksander Wilkoń s. 9-31
Tekstualny model analizy-interpretacji : rekonesans filmoznawczy Andrzej Gwóźdź s. 32-42
Instrumentarium muzyczne Jędrzeja Morsztyna Wojciech Biedroń s. 45-55
Zagadnienia badania języka i stylu pisarza : na materiale polskiej poezji sentymentalnej Jerzy Brzeziński s. 56-72
Stopień zwerbalizowania dramatu romantycznego : na przykładzie "Dziadów" Adama Mickiewicza Elżbieta Rudnicka-Fira s. 73-83
Filozoficzna podróż windą : uwagi o elementach stylu Białoszewskiego : na przykładzie tomu "Odczepić się" Ewa Sławek Tadeusz Sławek s. 84-101
Ze stylistycznej problematyki nazewnictwa w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza Bernadeta Niesporek s. 105-125