Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Język Artystyczny
2001, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Herling-Grudziński jakiego poznałem Aleksander Wilkoń s. 7-10
Adekwatne dać rzeczy słowo, czyli o stylu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Danuta Ostaszewska s. 13-28
"Dziennik pisany nocą" : między gatunkowym a indywidualnym stylem wyopwiedzi Bożena Witosz s. 29-46
Dawać świadectwo : Gustawa Herlinga-Grudzińskiego dyskurs aksjologiczny Romualda Piętkowa s. 47-59
Między wywiadem a autobiografią : o "Najkrótszym przewodniku po sobie samym" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Małgorzata Kita s. 60-73
Sposoby przedstawiania sytuacji dialogowych w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Mirosława Siuciak s. 74-91
Epitet w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Artur Rejter s. 92-109
"Biała noc miłości" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : "wędrówki po tekstach" Ewa Jaskółowa s. 113-124
Wenecja Grudzińskiego Aleksandra Achtelik s. 125-139
Herling-Grudziński a zakazy : na podstawie opowiadania "Cmentarz Południa" Anna Kałuża s. 140-154