Tytuł Język Artystyczny
ISSN 0209-3731
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Język Artystyczny
1987, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura i funkcja leksyki światła w twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego : na podstawie poematu "Bal u Salomona" Ewa Jędrzejko s. 7-27
O poetyckiej refleksji nad kształtem przestrzeni Romualda Piętkowa s. 28-43
Odczytanie stylizacji językowej w potocznym odbiorze literatury : propozycje badawcze Danuta Bula s. 44-52
Wyznaczniki czasu przedstawionego we współczesnych polskich opowiadaniach fantastyczno-naukowych Jolanta Tambor s. 53-62
Negacja w wypowiedzeniach postrzeżeniowych prozy Jarosława Iwaszkiewicza Kamila Termińska s. 63-82
O pewnym typie nazw utworów muzycznych Joanna Sobczykowa s. 83-96
Wiersze dla dzieci jako komunikat w prasie : na przykładzie "Świerszczyka" Bernadeta Niesporek s. 97-107