Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marksizm w kulturze polskiej Jerzy Kochan s. 5-7
Współrządzenie ("good governance") technoliberalizmu a demokracja partycypacyjna : państwo w krzywym zwierciadle ekonomii głównego nurtu Tadeusz Klementewicz s. 9-61
Ewald Iljenkow : w kontekście filozofii światowej Lew K. Naumienko Monika Woźniak s. 63-93
O sytuacji filozofii : list do KC partii Ewald W. Iljenkow Jerzy Kochan (tłum.) s. 95-104
Psychika i mózg : rozmowa z E.A. Asratianem, 24 grudnia 1969 r.) Ezras Asratowicz Asratian Ewald W. Iljenkow Jerzy Kochan (tłum.) s. 105-108
"Drugi brzeg" Stanisława Wygodzkiego : od przekroczenia Rubikonu po Exodus Magdalena Cyankiewicz s. 109-120
Marks, realizm i socrealizm : wokół zagadnienia realizmu w powojennej Polsce Magda Kaźmierczak s. 121-133
Paul Tiry d’Holbach : religia a "System przyrody" Jerzy Kochan s. 135-155
"Manifest Partii Komunistycznej" a komunizm Edward Karolczuk s. 157-176
Noty o autorach s. 177-178