Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materializm historyczny jako teoria i jako metodologia humanistyki Jerzy Kochan s. 5-7
Bogdana Suchodolskiego koncepcja uspołecznienia kultury a marksizm Florian Nowicki s. 9-37
Wokół "welfare economics" Oskara Langego Mariusz Baranowski s. 39-50
Gospodarka planowa w ujęciu Michała Kaleckiego Paweł Szelegieniec s. 51-66
Róża Luksemburg i bunt mas Ewa Kochan s. 67-81
Dziedzictwo luksemburgizmu a kwestia niepodległości Polski Michał Siermiński s. 83-102
Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz "Pismach zbiorowych" Andrzej Wojtaszak s. 103-122
Lewą naprzód : ideologia i walka klas u młodego Zygmunta Baumana Sławomir Czapnik Katarzyna Duda s. 123-142
Polski zombie-proletariat : polityczna rekompozycja klasy Łukasz Moll s. 143-157
Dyskursywna orientacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje Magdalena Ozimek s. 159-175
Marksizm i socjalizm w XXI wieku Zbigniew Wiktor s. 177-207
Konsumpcja jako źródło alienacji w teorii szkoły frankfurckiej Łukasz Iwasiński s. 209-226
Jasieński na lewo : myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego Michał Nikodem s. 227-246
Architektoniczność jako paradygmat sztuki Aleksandra Rodczenki : konteksty konstruktywizmu Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz s. 247-261
Noty o autorach s. 263-265