Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
In memoriam Jerzy Gedymin Wacław Mejbaum s. 5
Zum Freiheitsproblem im frühesten systematischen Denken Schellings Marcin Poręba s. 7-23
Zur Unterscheidung von negativer und positiver Philosophie beim späten Schelling Thomas Buchheim s. 25-39
Von der Offenbarung göttlicher Dinge oder vom Interesse der Vernunft an der Faktizität Wilhelm G. Jacobs s. 41-57
Filozofia objawienia Schellinga w recepcji Mickiewicza i Krasińskiego Piotr Roguski s. 59-65
O stosunku Trentowskiego do filozofii Schellinga Zbigniew Kuderowicz s. 67-76
Dialektyka i Objawienie w historiozofii Augusta Cieszkowskiego Stanisław Pieróg s. 77-100
Filozofia religii Maxa Adlera : pamięci Ojca - Leona Czerwińskiego Ewa Czerwińska s. 101-120
Trzy mechaniki : od Arystotelesa do Einsteina (część druga) Henryk Hadryś s. 121-150
Filozof i psychoanaliza Michèle Bertrand Ewa Kochan (tłum.) s. 151-169
Przyszłość jest otwarta : część druga Konrad Lorenz Karl R. Popper Ignacy S. Fiut (tłum.) s. 171-180
Zaproszenie do Wittgensteina Ewa Kochan Gilles Gaston Granger (aut. dzieła rec.) s. 181-185
Filozofować "metodą latencyjną" Ignacy S. Fiut Lech Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 185-189
Dialektyka i twarz Innego Jerzy Kochan Tadeusz Gadacz (aut. dzieła rec.) s. 189-197