Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alternatywa myśli współczesnej: byt człowieka albo byt języka Bogdan Banasiak s. 5-28
Epistemologie "instrumentalistyczne" a przełom teoretyczny w nauce Adam Konior s. 29-50
Marksowska analiza formacji azjatyckiej i jej filozoficzne konsekwencje : Marks jako filozof transcendentalny Ewa Borowska s. 51-65
Zaproszenie na ucztę Józef Lipiec s. 67-85
Eksperyment myślowy EPR a spór o przedmiot mechaniki kwantowej Irena Czerwonogóra s. 87-94
Negacje w logikach nihilistycznych Eugeniusz Żabski s. 95-103
Przeciw metodzie Paul K. Feyerabend Stanisław Wiertlewski (tłum.) s. 105-178
Ofiarowanie, święto i zasady świata sakralnego Georges Bataille Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 179-191
Pojęcie wydatkowania Georges Bataille Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 193-212
Sade Georges Bataille Bogdan Banasiak (tłum.) s. 213-234
Tomizm i Słowianie Ryszard Jadczak Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Powrót filozofii rosyjskiej Ignacy S. Fiut Wiaczesław W. Skierbinienko (aut. dzieła rec.) s. 240-244
Jakie państwo? Grzegorz Trela L. Zbucka (aut. dzieła rec.) s. 244-249
Absolut i absurd Piotr Urbański Józef Bańka (aut. dzieła rec.) s. 249-253
Tajemnica płci Maciej Uliński David Jessel (aut. dzieła rec.) Anne Moir (aut. dzieła rec.) s. 254-261
Porcja materiału mądrościowego Józef Maria Bocheński Grzegorz Trela s. 261-263