Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konwencjonalizm geometryczny i fizykalny Poincarégo w sformułowaniu epistemologicznym Jerzy Giedymin s. 3-30
Fizyka Galileusza a arystotelizm : przyczynek do roli krytyki w rozwoju wiedzy Krzysztof Rotter s. 31-51
Logika świadomych przekonań Marek Tokarz s. 53-61
Kantowskie formy oglądu zmysłowego a kulturowy charakter doświadczenia Anna Pałubicka s. 63-76
Wartościowanie w badaniach nad kulturą Barbara Kotowa s. 77-98
Prezentacja systemu Fichtego Georg W. F. Hegel Jerzy Krakowski (tłum.) s. 99-141
Rehabilitacja sceptycyzmu Marian Skrzypek W. M. Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 143-147
Przeciw sceptycyzmowi Elżbieta Pietruska-Madej John Watkins (aut. dzieła rec.) s. 147-150
Jak z tego wybrnąć? Jerzy Niecikowski Bronisław Baczko (aut. dzieła rec.) s. 150-156
Czemuż nie można znieść socjalizmu? Jerzy Pałys Stanisław Rainko (aut. dzieła rec.) s. 156-159