Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sadyczna "encyklopedia", czyli "powiedzieć wszystko" Bogdan Banasiak s. 5-64
Automatyzm nieświadomości :wczesna twórczość Carla Gustawa Junga (1902-1912) Ilona Błocian s. 65-76
Miedzy nauka a nie-nauką Wojciech łlomski s. 77-93
Intelektualizm etyczny jako estetyka rekonstrukcji poznawczych aspiracji dzieł sztuki Jarosław Barański s. 95-112
Krytyka Oświecenia w filozofii moralności Alasdaira MacIntere`a Dorota Drałus s. 113-135
Człowiek, śmierć, samorealizacja Tomasz Stokłosa s. 137-150
Świat według biskupa Berkeleya Wacław Mejbaum s. 151-160
Egzystencjalne źródła filozofii Davida Hume`a oraz filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta Artur Dobosz s. 161-182
Søren Kierkegard : nadracjonalny paradoks wiary Jacek A. Prokopski s. 183-200
Bóg w filozofii Alfreda N. Whiteheada Halina Perkowska s. 201-235
Co zostało ze "szkoły Althussera"? : wywiad z Étienne Balibarem przeprowadzony przez Andrzeja Staronia Étienne Balibar Andrzej Staroń s. 237-252
Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa i Johnsona Marek Tokarz Mark Johnson (aut. dzieła rec.) George Lakoff (aut. dzieła rec.) P. Krzeszowski (tłum.) s. 253-261
Mcdonaldyzacja świata Jerzy Kochan George Ritzer (aut. dzieła rec.) S. Magala (tłum.) s. 262-265
Prawa człowieka: relatywne czy uniwersalne? Adam Chmielewski Beth Singer (aut. dzieła rec.) s. 266-272