Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komentarz do kwestii postmodernizmu Stanisław Morawski s. 5-38
Heglizm w filozofii Husserla Jacek Sójka s. 39-56
O "poglądzie na świat i życie" wedle Kazimierza Twardowskiego Ryszard Jadczak s. 57-67
Słowo o dwóch listach Wacław Mejbaum s. 69-88
Kłopoty z interpretacją logiki trójwartościowej Łukawiewicza jako logiki indeterminizmu Lilla Wojtyga s. 89-100
Uwagi o języku i gramatyce : szkic gramatyki formalnej Andrzej Biłat s. 101-109
Epistemologia metafory Paul de Man Maria Bożena Fedewicz (tłum.) s. 111-132
Przyszłość jest otwarta : cześć pierwsza Konrad Lorenz Karl R. Popper Ignacy S. Fiut (tłum.) s. 133-140
Problem braku tożsamości Derek Parfit Mirosław Rutkowski (tłum.) Piotr Wahl (tłum.) s. 141-171
Psychoanaliza wśród nauk o człowieku Ewa Kochan Michèle Bertrand (aut. dzieła rec.) Bernard Doray (aut. dzieła rec.) s. 173-182
W stronę Kuhna Wacław Mejbaum Kazimierz Jodkowski (aut. dzieła rec.) s. 182-186
Vindicating Reason Ignacy S. Fiut s. 186-188
Filozofia a aborcja (sprawozdanie z sesji naukowej) Jerzy Kolarzowski s. 188-196