Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relatywizm protagorejski Adam Chmielewski s. 5-30
Augustyna Aureliusza zmaganie ze złem Paweł M. Pawłowski s. 31-40
Fenomen życia w filozofii Fryderyka Nietzschego Henryk Benisz s. 41-61
Utopia Nietzschego? : czy życie może być jedynym celem życia? Jak "stać się, czym się jest" Stanisław Łojek s. 63-90
Filozofia Nietzschego Gilles Deleuze s. 91-108
Ironia jako estetyczna herezja w "Doktorze Faustusie" Jarosław Barański s. 109-124
Dogmatyzm i polityka Tomasz Czakon s. 125-136
Kulturotwórcza rola przemocy w koncepcjach René Girarda Maciej Kociuba s. 137-157
Wolność, wolność, wolność... Jerzy Kochan s. 159-172
O rekonstrukcji fizyki Arystotelesa Henryk Hadryś s. 173-187
"Volapük" a zasada ekstensjonalności Aleksandra Żukrowska s. 189-196
O tzw. maksymach konwersacyjnych Tomasz Budzan s. 197-205
Proceduralizm probabilistyczny a intuicjonizm Dariusz Juruś s. 207-214
W poszukiwaniu tożsamości Piotr Szczukiewicz Jolanta Kociuba (aut. dzieła rec.) s. 215-218
Liberałowie i komunitaryści Dariusz Juruś Stephen Mulhall (aut. dzieła rec.) Adam Swift (aut. dzieła rec.) s. 218-223
Człowiek kosmiczny Jaromir Brejdak Jan H. Nota s. 223-227
Sprawa tożsamości Ewa Kochan Vincent Descombes (aut. dzieła rec.) B. Banasiak (tłum.) K. Matuszewski (tłum.) s. 228-236