Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postkolonializm czy wciąż neokolonializm? Jerzy Kochan s. 11-12
Filozofia, kolonializm, "Minaret", który nie powstał Monika Bobako Dorota Grobelna s. 13-17
Minaret : projekt publiczny Joanna Rajkowska s. 19-30
Filozofia, dżihad, nowoczesność: od Francisa Bacona do Ismaila Bardhiego (i z powrotem do Joanny Rajkowskiej) Mariusz Turowski s. 31-48
Rydwan : projekt publiczny Joanna Rajkowska s. 49-58
Centrum handlowe jako paradygmatyczna figura dyskursu neokolonialnego : rasizm i władza w Ameryce Łacińskiej Luis Martínez Andrade Marianna Musiał (tłum.) s. 59-81
Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy Monika Bobako s. 83-112
Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją : wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka Marta Studenna s. 113-135
Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich : projekt publiczny Joanna Rajkowska s. 137-144
Polska i kolonialna przeszłość dzisiaj Bogusław Bakuła s. 145-180
My skolonizowani? : wschodnioeuropejskie doświadczenie i teoria postkolonialna Leszek Koczanowicz s. 181-194
Orientalizacja i studia neokolonialne po polsku Jerzy Kochan s. 195-214
Jenin Refugee Camp Central Station : projekt publiczny (niezrealizowany) Joanna Rajkowska s. 215-220
Marsjasz w Falludży : Elfriede Jelinek o pornografii i moralności w stanie wyjątkowym Monika Szczepaniak s. 221-237
Antykolonialna rewolta czy neoliberalna rozkosz? : miłość w naszych czasach Ewa Majewska s. 239-251
Obóz dla uchodźców w Uhyst : projekt publiczny Joanna Rajkowska s. 253-260
Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące "zewnętrze" Andrzej W. Nowak s. 261-289
Europocentryzm - technologia i ontologia kolonizacji : kilka uwag o liberalizmie, podboju, supremacji rasowej i niewolnictwie przez pryzmat tezy o indywidualizmie posesywnym Crowforda B. Macphersona Mariusz Turowski s. 291-319
Benjamin w Konyi : projekt publiczny Joanna Rajkowska s. 321-329
Postkolonializm i "postkolonializm" Terry Eagleton Michalina Golinczak (tłum.) Jakub Maciejczyk (tłum.) s. 331-335
Europa: kryzys i kres? Étienne Balibar Andrzej Staroń (tłum.) s. 337-343
Camping Jenin : warsztaty z grupą sześciu chłopców z Jenin, wideo, 34' Joanna Rajkowska s. 345-352
Morderstwo nie jest bronią polityczną Herbert Marcuse Przemuysław Pluciński (tłum.) s. 353-355
Emancypacja w czasach ołowiu : Herbert Marcuse a kwestia przemocy Przemysław Pluciński s. 357-364
Pocztówki ze Szwajcarii : fotomontaże Joanna Rajkowska s. 365-369
Czy Erosa można jeszcze wyzwalać? : kultura masowa w świetle Marcusowskiej koncepcji spontanicznej sublimacji Piotr Rymarczyk s. 371-392
Klasy społeczne to mit! : o klasach społecznych, meandrach polskiej transformacji, kondycji związków zawodowych i lewicy z Davidem Ostem rozmawia Przemysław Pluciński David Ost Przemysław Pluciński s. 393-407
Wąwóz : wizja niemożliwego projektu publicznego Joanna Rajkowska s. 409-414
Nigdy nie miałem potrzeby wyjaśniania robotnikowi, czym jest wyzysk : z Jacques'em Rancière'em rozmawia Nicolas Truong Jacques Rancière Nicolas Truong Karolina Niebora (tłum.) s. 415-422
Noty o autorach s. 423-427