Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materializm historyczny w Polsce i na świecie Jerzy Kochan s. 5-7
Kształtowanie się marksowskiej koncepcji państwa Grzegorz Wyczyński s. 9-40
Fryderyk Engels, Karol Marks : religia jako opium ludu Jerzy Kochan s. 41-60
Laickość i globalizacja : część druga André Tosel Ewa Kochan (tłum.) s. 61-86
Problem obiektywności w naukach społecznych Walery Gubin Swietłana Konaczewa Jerzy Kochan (tłum.) s. 87-92
Jean-Luc Nancy i polityczny wymiar "praxis" świata Błażej Baszczak s. 93-117
Wielość i praca niematerialna : krytyka propozycji Antonio Negriego i Michaela Hardta w kontekście gospodarki opartej na wiedzy Bartosz Mika s. 119-143
Trzy typy antagonizmów Tymoteusz Kochan s. 144-161
Engels i Tołstoj : podmiotowość w epoce wojny totalnej Michał Sokolski s. 163-184
Koncepcje wyzysku Jacek Tittenbrun Monika Abucewicz (aut. dzieła rec.) s. 185-201
Niejedno słowo o obrazowaniu Ryszard Różanowski Roman Konik (aut. dzieła rec.) s. 203-211
Noty o autorach s. 213-215