Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modlitwy Søren Kierkegaard Jacek A.Prokopski (tłum.) s. 7-19
O rozmowie Kierkegaarda z Panem Bogiem Jacek A. Prokopski s. 21-28
Polityczna kontaminacja religii według Kierkegaarda Jacek A. Prokopski s. 29-42
Ultimo Croce i jego filozoficzny testament Sław Krzemień-Ojak s. 43-57
Georges’a Bataille’a mistyczna partuza : część druga Krzysztof Matuszewski s. 59-123
Rozum, który wymaga rezygnacji z myślenia Halina Walentowicz s. 125-145
Koncepcja podmiotowości w filozofii Emmanuela Levinasa Joanna Wilkońska s. 147-161
Tropy wolności Jerzy Kochan s. 163-183
Fregowska krytyka poglądów w kwestii natury arytmetyki Magdalena Klementowicz s. 185-222
Potworność i to, co potworne Georges Canguilhem s. 223-236
Estetyka oporu Theodora W. Adorna Robert Dobrowolski s. 237-245
Dwóch współczesnych ironistów Adam Lipszyc s. 247-268
Katastrofiści i przystosowani czyli typologia współczesnych intelektualistów według Umberta Eca Roman Konik s. 269-279
Figury potocznego oglądu sztuki Jarosław Barański s. 281-295
Sacrum prywatne : rzecz o fotografii Ewa Jędrzejowska s. 297-308
Lotar Rasiński - Dzieląc łoże z ...liberalizmem (?): postmarksizm Ernesto Laclaua i jego konsekwencje polityczne Lotar Rasiński s. 309-326
Niemożliwość społeczeństwa Ernesto Laclau s. 327-331
Pierre Klossowski : rapsod teurgiczny Krzysztof Matuszewski s. 333-342
Rozum pominięty, rozum uwzględniony Tomasz Sieczkowski Mirosław Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 343-348
Religia w czasach liberała Adam Chmielewski Sabina Kruszyńska (aut. dzieła rec.) s. 348-356
Krytyczne wydanie dzieł George’a Santayany Krzysztof P. Skowroński s. 357-361
Szibbolet : różnica bez różnicy Bogdan Banasiak Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) s. 362-367
Wartości i ich uniwersum Ignacy S. Fiut Józef Lipiec (aut. dzieła rec.) s. 367-369
Czy człowiek ma szansę wygrać z cywilizacją? Marek Niechwiej Robert Borkowski (aut. dzieła rec.) s. 369-374
Płeć i filozofia Monika Szczepaniak Maciej Uliński (aut. dzieła rec.) s. 374-380
Nieoczywistość sztuki i potoczne doświadczenie Ryszard Różanowski Jarosław Barański (aut. dzieła rec.) s. 380-384
Człowiek język i globalizacja Anna Chudecka Augusto Ponzio (aut. dzieła rec.) s. 384-388
"Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej", Max Weber, przekład i wstęp D. Lachowska, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Max Weber (aut. dzieła rec.) D. Lachowska (tłum.) s. 388-390
Panarama nowości filozoficznych i humanistycznych Jerzy J. Kolarzowski s. 389
"Zmierzch. Notatki z Niemiec 1931 -1934", Max Horkheimer, tł.H. Walentowicz, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Max Horkheimer (aut. dzieła rec.) H. Walentowicz (tłum.) s. 390
"Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei", Isaiach Berlin, tł. M. Filipczuk, Poznań 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Isaiach Berlin (aut. dzieła rec.) M. Filipczuk (aut. dzieła rec.) s. 390
"Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu", Bronisław Malinowski, opr. G. Kubica, Kraków 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski G. Kubica (aut. dzieła rec.) Bronisław Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 390
"Intymny portret uczonych. Korespondencja", Maria i Stanisław Ossowscy, wybór, opracowanie, E. Neyman, konsultacja M. Ofierska, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski E. Neyman (aut. dzieła rec.) M. Ofierska (aut. dzieła rec.) Maria Ossowska (aut. dzieła rec.) Stanisław Ossowski (aut. dzieła rec.) s. 390
"Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego", Bernhard Waldenfels, tł. J. Sidorek, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski J. Sidorek (aut. dzieła rec.) Bernhard Waldenfels (aut. dzieła rec.) s. 390
"Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego", Gernot Böhme, tł. J. Merecki, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Gernot Böhme (aut. dzieła rec.) J. Merecki (tłum.) s. 391
"Rewanż pamięci", Jacek Żakowski, wstęp L. Kieres, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski L. Kieres (aut. dzieła rec.) Jacek Żakowski (aut. dzieła rec.) s. 391
"Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji", Artur Domosławski, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Artur Domosławski (aut. dzieła rec.) s. 391
"Marginesy filozofii", Jacques Derrida, tł. A Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) A. Dziadek (tłum.) J. Margański (tłum.) P. Pieniążek (tłum.) s. 391
"Corpus", Jean-Luc Nancy, tł. M. Kwietniewska, Gdańsk 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Jean-Luc Nancy (aut. dzieła rec.) M. Kwietniewska (tłum.) s. 391-392
"Słownik wittgensteinowski", Hans-Johann Glock, tł. M. Hernik, M. Szczubiałka, Warszawa 2001 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Hans-Johann Gloch (aut. dzieła rec.) M. Hernik (tłum.) M. Szczubiałka (tłum.) s. 392
"Przewodnik po teorii poznania", Adam Morton, tł. T. Baszniak, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Adam Morton (aut. dzieła rec.) T. Baszniak (tłum.) s. 392
"Wprowadzenie do metafizyki", Enrico Berti, tł. D. Facca, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Enrico Berti (aut. dzieła rec.) D. Facca (tłum.) s. 392
"Zasady somatologii stoickiej", Bolesława Duszyńska, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Bolesława Duszyńska (aut. dzieła rec.) s. 392
"Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła", Gottfried Wilhelm Leibniz, tł. M. Frankiewicz, J. Kopania, Jerzy J. Kolarzowski Gottfried Wilhelm Leibniz (aut. dzieła rec.) M. Frankiewicz (tłum.) J. Kopania (tłum.) s. 393
"Filozofia objawienia. Ujęcie pierwotne", t. 1. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, opr. W. E. Ehrhardt, tł. K. Krzemieniowa, P. Dehnel, przypisy K. Krzemieniowa, M. Szymański, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski W. E. Ehrhardt (aut. dzieła rec.) Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (aut. dzieła rec.) M. Szymański (aut. dzieła rec.) P. Dehnel (tłum.) K. Krzemieniowa (tłum.) s. 393
"Wprawki do chrześcijaństwa. Ant-Climacausa", nr I, II, III, Søren Kierkegard, tł., wstęp, przypisy A. Szwed, Kęty 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Søren Kierkegard (aut. dzieła rec.) A. Szwed (tłum.) s. 393
"Sens historii. Filozofia losu człowieka", Mikołaj Bierdiajew, tł. H. Paprocki, Kęty 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Mikołaj Bierdiajew (aut. dzieła rec.) H. Paprocki (tłum.) s. 393
"Fenomenologia życia religijnego. Wprowadzenie w fenomenologię religii. Wczesne wykłady fryburskie 1920 - 1921", Martin Heidegger, tł. G. Sowiński, Kraków 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Martin Heidegger (aut. dzieła rec.) G. Sowiński (tłum.) s. 393-394
"Religia i semiotyka", Boris Uspienski, tł. B. Żyłko, Gdańsk 2001 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Boris Uspienski (aut. dzieła rec.) B. Żyłko (tłum.) s. 394
"Fala jest morzem. Rozmowy o mistyce", Willgis Jägger, tł. Z. Mazurczak, Warszawa 2001 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Willgis Jägger (aut. dzieła rec.) Z. Mazurczak (tłum.) s. 394
"Przeciw nicości. Eseje", Jan Krasicki, Kraków 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Jan Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 394
"Schody do gwiazd. Obserwacje nieba w trzech starożytnych kulturach", Anthony Aveni, tł. J. Biedroń, Poznań 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Anthony Aveni (aut. dzieła rec.) J. Biedroń (tłum.) s. 394
"TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji", Erik Davis, tł. J. Kierul, Poznań 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Erik Davis (aut. dzieła rec.) J. Kierul (tłum.) s. 394-395
"Tymczasowa strefa autonomiczna", Hakim Bey, tł. J. Karłowski, wstęp M. Kwaterko, Kraków 2001 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Hakim Bey (aut. dzieła rec.) M. Kwaterko (aut. dzieła rec.) J. Karłowski (tłum.) s. 395
"Jeden smak. Przemyślenia nad integralną duchowością", Ken Wilber, tł. H. Smagacz, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Ken Wilber (aut. dzieła rec.) H. Smagacz (tłum.) s. 395
"Seks i trwoga", Pascal Quignard, tł. i posłowie K. Rutkowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Pascal Quignard (aut. dzieła rec.) K. Rutkowski (tłum.) s. 395
"Seks, narkotyki i okultyzm. Podróże poza granice świadomości", Robert Anton Wilson, tł. D. Misiuna, Toruń 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Robert Anton Wilson (aut. dzieła rec.) D. Misiuna (tłum.) s. 395-396
"Mikrokosmosy", Claudio Magris, tł. J. Ugniewska, A. Osmólska-Mętrak, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Claudio Magris (aut. dzieła rec.) A. Osmólska-Mętrak (tłum.) J. Ugniewska (tłum.) s. 396
"Postkomunizm i polityka. Próba opisu", Jadwiga Staniszkis, Gdańsk 2001 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Jadwiga Staniszkis (aut. dzieła rec.) s. 396
"Ostatnie terytorium. Eseje o Ukrainie", Jurij Andruchowycz, tł. O. Hniatuk, K. Kotyńska, L. Stefanowska, Wołowiec 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Jurij Andruchowycz (aut. dzieła rec.) O. Hniatuk (tłum.) K. Kotyńska (tłum.) L. Stefanowska (tłum.) s. 396
"Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem", red. F. Modrzejewski, M. Sznajderman, Wołowiec 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski F. Modrzejewski (aut. dzieła rec.) M. Sznajderman (aut. dzieła rec.) s. 396
"Tajemnice życia. Wstęp do +nauk", Osho, przedmowa Khushwant Singh, tł. K. Przybyś, Poznań 2002 : [recenzja] Khushwant Singh (aut. dzieła rec.) K. Przybyś (tłum.) s. 397
"Medytacja. Pierwsza i ostatnia wolność. Praktyczny przewodnik", Osho, tł. J. Grabiak, Poznań 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski J. Grabiak (tłum.) s. 397
"Pięć smoków podtrzymujących jednego świętego. Wprowadzenie do nauki o miłości i jogi tantrycznej", Ar Luczis Pustota, tł. M. Łuszczyk, Gdynia 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Ar Luczis Pustota (aut. dzieła rec.) M. Łuszczyk (tłum.) s. 397
"Wprowadzenie do buddyzmu", Sangharakszita, tł. M. Maćko, Kraków 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski M. Maćko (tłum.) s. 397
"Szambala. Święta ścieżka wojownika", Chögyam Trungpa, tł. R. Skrzypczak, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Chögyam Trungpa (aut. dzieła rec.) R. Skrzypczak (tłum.) s. 397-398
"Mandala", Giuseppe Tucci, tł. I. Kania, Kraków 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Giuseppe Tucci (aut. dzieła rec.) I. Kania (tłum.) s. 398
"Krótkie eseje o prawdzie", Aleister Crowley, tł. i red. D. Misiuna, Warszawa 2001 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Aleister Crowley (aut. dzieła rec.) D. Misiuna (aut. dzieła rec.) s. 398
"Dziedzictwo bestii. Biografia Aleistera Crowleya", Gerald Suster, tł. D. Misiuna, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Gerald Suster (aut. dzieła rec.) D. Misiuna (tłum.) s. 398
"Biała i czarna magia", Gabriel Grant, Wrocław 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Gabriel Grant (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Kobiecy eunuch", Germaine Greer, tł. J. Gołyś, B. Umińska, Poznań 2001 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Germaine Greer (aut. dzieła rec.) J. Gołyś (tłum.) B. Umińska (tłum.) s. 399
"Siostry i ich Kopciuszek", red. E. Graczyk, M. Pomirska, Gdynia 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski E. Graczyk (aut. dzieła rec.) M. Pomirska (aut. dzieła rec.) s. 399
"Powołanie człowieka", Johann Gottlieb Fichte, tł. A Zieleńczyk, Kęty 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Johann Gottlieb Fichte (aut. dzieła rec.) A. Zieleńczyk (tłum.) s. 399
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Jednostka wobec państwa", Herbert Spencer, przekład, przypisy i wstęp, A. Bosiacki, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Herbert Spencer (aut. dzieła rec.) A. Bosiacki (tłum.) s. 399
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kłopoty z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu", Henryk Elzenberg, wstęp, W. Tyburski, R. Wiśniewski, Toruń 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Henryk Elzenberg (aut. dzieła rec.) W. Tyburski (aut. dzieła rec.) R. Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 399-400
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Trzy dialogi między Hylasem a Filoneusem", George Berkeley, tł. J. Sosnowska, Kęty 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski George Berkeley (aut. dzieła rec.) J. Sosnowska (tłum.) s. 400
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dziennik mojej podróży z roku 1769", Johann Gottfried Herder, tł. M. Kurkowska, Olsztyn 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Johann Gottfried Herder (aut. dzieła rec.) M. Kurkowska (tłum.) s. 400
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ruch myśli. Dzienniki 1930-1932, 1936-1937", Ludwig Wittgenstein, opr. I. Somavilla, tł. R. Reszke, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski I. Somavilla (aut. dzieła rec.) Ludwig Wittgenstein (aut. dzieła rec.) R. Reszke (tłum.) s. 400
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Od Zalmoksisa do Czingis-chana", Mircea Eliade, tł. K. Kocjan, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Mircea Eliade (aut. dzieła rec.) K. Kocjan (tłum.) s. 400-401
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Rozmowy z Michaiłem Bachtinem", Wiktor Duwakin, tł. A. Kunicka, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Wiktor Duwakin (aut. dzieła rec.) A. Kunicka (tłum.) s. 401
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Odczyty i rozprawy", Martin Heidegger, tł. J. Mizera, Kraków 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Martin Heidegger (aut. dzieła rec.) J. Mizera (tłum.) s. 401
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Technika i zwrot", Martin Heidegger, tł. J. Mizera, Kraków 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Martin Heidegger (aut. dzieła rec.) J. Mizera (tłum.) s. 401
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Rosja, katolicyzm i sprawa polska", Andrzej Walicki, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 401
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce", Juliusz Domański, Kęty 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 401
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica", René Girard, tł. E. Burska, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski René Girard (aut. dzieła rec.) E. Burska (tłum.) s. 401-402
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze)", Aron Guriewicz, tł. Z. Dobrzyniecki, przedmowa J. Le Goff, Warszawa - Gdańsk 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski J. Le Goff (aut. dzieła rec.) Aron Guriewicz (aut. dzieła rec.) Z. Dobrzyniecki (tłum.) s. 402
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Monarchia", Dante Alighieri, tł. W. Seńko, Kęty 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Dante Alighieri (aut. dzieła rec.) W. Seńko (tłum.) s. 402
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Mity o miłości", Denis de Rougemont, tł. M. Żurowska, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Denis de Rougemont (aut. dzieła rec.) M. Żurowska (tłum.) s. 402
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Agonia chrystianizmu", Miguel de Unamuno, tł. P. Rak, Kęty 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Miguel de Unamuno (aut. dzieła rec.) P. Rak (tłum.) s. 402
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Filozofia wina", Béla Hamvas, tł. T. Olszański, Warszawa 2001 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Béla Hamvas (aut. dzieła rec.) T. Olszański (tłum.) s. 403
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kler. Psychogram ideału", Eugen Drewermann, tł. R. Stiller, N. Niewiadomski, Gdynia 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Eugen Drewermann (aut. dzieła rec.) N. Niewiadomski (tłum.) R. Stiller (tłum.) s. 403
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Psychoanaliza i kultura trzeciego tysiąclecia", red. N. Ginsburg, R. Ginsburg, tł. A. Jankowski, Poznań 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski R. Ginsburg (aut. dzieła rec.) N. Ginsburg (tłum.) A. Jankowski (tłum.) s. 403
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Rozwój i wolność", Amartya Sen, tł. J. Łoziński, Poznań 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Amartya Sen (aut. dzieła rec.) J. Łoziński (tłum.) s. 403
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ziarna mowy", Jean Aitchison, tł. M. Sykurska-Derwojed, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Jean Aitchison (aut. dzieła rec.) M. Sykurska-Derwojed (tłum.) s. 404
  Zacytuj
 • Udostępnij
"W poszukiwaniu języka uniwersalnego", Umberto Eco, tł. W. Soliński, przedmowa J. Le Goff, Gdańsk - Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Umberto Eco (aut. dzieła rec.) J. Le Goff (aut. dzieła rec.) W. Soliński (tłum.) s. 404
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Koncepcja "gry językowej" Wittgensteina w świetle badań współczesnego językoznawstwa", Marta Wołos, Kraków 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Marta Wołos (aut. dzieła rec.) s. 404
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Emanuel Swedenborg - uczony i mistyk", Signe Toksvig, tł. I. Kania. O Swedenborgu rozmawiają I. Kania i Cz. Miłosz, Kraków 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski I. Kania (aut. dzieła rec.) Cz. Miłosz (aut. dzieła rec.) Signe Toksvig (aut. dzieła rec.) I. Kania (tłum.) s. 404-405
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wprowadzenie do filozoficznej mistyki", Kurt Albert, tł. J. Marzęcki, Kęty 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Kurt Albert (aut. dzieła rec.) J. Marzęcki (tłum.) s. 405
  Zacytuj
 • Udostępnij
"W poszukiwaniu nieśmiertelnych. Mumie, śmierć i wiara w życie pozagrobowe", Howard Reid, tł. J. Aksamit, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Howard Reid (aut. dzieła rec.) J. Aksamit (tłum.) s. 405
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Płeć, szamanizm i przemiana", Michael Ripinsky-Naxon, tł. A. Rozwadowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Michael Ripinsky-Naxon (aut. dzieła rec.) A. Rozwadowski (tłum.) s. 405
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Myśl jest twoim wrogiem", U. G. Krishnamurti, tł. D. Konieczna, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski U. G. Krishnamurti (aut. dzieła rec.) D. Konieczna (tłum.) s. 405
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Odwaga bycia samotnym", U. G. Krishnamurti, tł. A. Rolka, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski U. G. Krishnamurti (aut. dzieła rec.) A. Rolka (tłum.) s. 405-406
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Mądrość głupców", Idries Shah, tł. I. Nowicka, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Idries Shah (aut. dzieła rec.) I. Nowicka (tłum.) s. 406
  Zacytuj
 • Udostępnij