Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chyba, że latem na placach... "O Profesorze Wiesławie Gromczyńskim" Marian Broda s. 7-9
Publikacje Profesora Wiesława Gromczyńskiego s. 10-11
Georges’a Bataille’a mistyczna partuza : część pierwsza Krzysztof Matuszewski s. 13-49
Skrywanie Heraklita (Heidegger) Artur Przybysławski s. 51-68
Podmiot, autor i tekst u Nietzschego Paweł Pieniążek s. 69-95
De interpretatione : Deleuze versus Derrida Bogdan Banasiak s. 97-118
Miejsca filozofa-artysty Tomasz K. Sieczkowski s. 119-137
Emil mroczny Krzysztof Jóźwiak s. 139-162
Różnica płci, różnica ontologiczna : Geschlecht I Jacques Derrida Małgorzata Kwietniewska (tłum.) s. 163-188
Sartre i Derrida: qui perd gagne Christina Howells Anna Boncela (tłum.) s. 189-199
Jean-Luc Nancy - Na granicy Małgorzata Kwietniewska s. 201-204
Preambuła, czyli wprowadzenie do Hegla Jean Luc Nancy Małgorzata Kwietniewska (tłum.) s. 205-217
Nowoczesność Christopher Norris Tetsuji Yamamoto Artur Przybysławski (tłum.) Tomasz K. Sieczkowski (tłum.) s. 219-236
"Melania Klein a krytyczna teoria społeczna" C. F. Alforda, czyli o syntezie w filozofii Piotr Szałek s. 237-256
Ekonomia moralności: jak praca nad sobą tworzy wartość? Marek Kozłowski s. 257-279
"Garbaty karzeł" : teologiczne aspekty myśli Waltera Benjamina Ryszard Różanowski s. 281-309
The New World Disorder Jerzy Kochan Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) s. 311-316
Studium, czyli otwarcie na kresy człowieka Agata Janaszczyk Jacek Gutorow (aut. dzieła rec.) s. 317-321
Fenomenologiczny przyczynek do przezwyciężenia hierarchicznego sposobu myślenia Agata Janaszczyk Piotr Łaciak (aut. dzieła rec.) s. 321-330