Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
In memoriam Krystyna Zamiara 1940 - 2012 s. 3
Karol Marks i jego czytelnicy Jerzy Kochan s. 7-9
O pojęciu człowieka (1957) Max Horkheimer Halina Walentowicz (tłum.) s. 11-32
Marksizm, neomarksizm, postmarksizm... Jerzy Kochan s. 33-51
Popperowska (pseudo)krytyka filozofii Marksa Mariusz Baranowski s. 53-65
Marksowska koncepcja znaku Natalia Juchniewicz s. 67-80
Engels, etnografia, matriarchalistyka Florian Nowicki s. 81-101
Metroengelsizm, czyli o Engelsowskich korzeniach krytycznych badań nad miastem Przemysław Pluciński s. 103-121
O czytaniu Marksa, gdy stał się on potworem Jan Kurowicki s. 123-137
Pomiędzy ludem a ludnością : analiza kategorii populizmu w ujęciu Ernesta Laclaua Piotr Kozak s. 139-155
Ekonomiczny imperializm Gary'ego S. Beckera Jacek Tittenbrun s. 157-199
Wszystko, co zawsze wiedzieliście o kapitalizmie, ale baliście się tej wiedzy Bartosz Mika Jacek Tittenbrun (aut. dzieła rec.) s. 201-218
Estetyka zero-jedynkowa, czyli o życiu żadności i byciu każdym Jerzy Luty Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 219-225
Noty o autorach s. 227-229